SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA UPORABE SPLETNE POSLOVNE APLIKACIJE FEPS

Uvodne določbe

Splošni pogoji in pravila uporabe opredeljuje podjetje FIRST Murska Sobota d.o.o., Ulica Arhitekta Novaka 9, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju First d.o.o.), ki je lastnik spletne poslovne aplikacije FEPS (Firstov elektronski poslovni sistem), in je predmet teh splošnih pogojev.

Sestavni del teh splošnih pogojev predstavlja tudi cenik, objavljena na spletnem naslovu www.feps.si. Veljavni Splošni pogoji in/ali spremembe Splošnih pogojev so objavljeni na spletnem naslovu.

Splošni pogoji veljajo za vse vrste uporabnikov: brezplačno registrirane uporabnike in naročniške uporabnike.

Opredelitev pojmov

  • LASTNIK/PONUDNIK je podjetje First, Murska Sobota d.o.o., Ulica Arhitekta Novaka 9, 9000 Murska Sobota, ki razpolaga s spletno poslovno aplikacijo FEPS.

  • IZDELEK je spletna poslovna aplikacija, pod imenom Firstov elektronski poslovni sistem (v nadaljevanju FEPS).

  • UPORABNIK aplikacije FEPS je registrirana pravna oseba in vse fizične osebe, ki v njenem imenu uporabljajo spletno poslovno aplikacijo podjetja First, Murska Sobota d.o.o.,

  • REGISRTRIRAN UPORABNIK je oseba, ki je izvedla postopek registracije in sta ji bila dodeljena uporabniško ime in geslo za dostop do spletne aplikacije FEPS. Lahko je brezplačno registriran uporabnik ali pa naročniški uporabnik.

  • BREZPLAČNO REGISTRIRAN UPORABNIK je oseba, ki uporablja brezplačno demo verzijo spletne aplikacije FEPS.

  • NAROČNIŠKI UPORABNIK je oseba, ki naroči in/ali uporablja plačljive storitve spletne aplikacije FEPS.

Sprejem splošnih pogojev

Splošne pogoje spletne poslovne aplikacije FEPS, opredeljuje podjetje FIRST Murska Sobota d.o.o., Ulica Arhitekta Novaka 9, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju First d.o.o.), ki je predmet teh splošnih pogojev.

Pred nakupom in uporabo spletne poslovne aplikacije FEPS (plačljiva ali demo verzija) je potrebna potrditev sprejema teh pogojev. Sprejem lahko potrdite na dva načina:

  • s klikom na sprejmem ali soglašam s pogoji, kadar ste ta možnost pojavi oziroma se vam ponudi na spletnem mestu ali

  • s samim nakupom oziroma uporabo programa FEPS.

Nakup dostopa do spletne poslovne aplikacije FEPS pomeni, da v celoti soglašate s pogoji. Kolikor se s pogoji ne strinjate, dostop do aplikacije ne kupujte in ne uporabljajte, ponudnik v tem primeru ne more biti odgovoren za morebitne pritožbe.

Uporabnikov dostop in uporaba

Uporabnik ne sme uporabljati spletno aplikacijo oziroma sistem za nikakršne nezakonite ali zlonamerne dejavnosti.

Uporabnik se obvezuje, da se ne poskušal prijaviti in/ali registrirati za uporabo produkta pod imenom tretje osebe.

Pri demo različici se uporabnik prijavi le z uporabniškim imenom in geslom, ki so mu bili dodeljeni. Na različico demo FEPS se lahko prijavite samo enkrat. Po poskusni dobi več ni možno ponovni vpis na demo verzijo, temveč samo na naročniški poslovni paket FEPS.

Uporabnik prevzame izključno odgovornost za verodostojnost, točnost in ažurnost vnesenih podatkov.

Ponudnik se ne zavezuje, da bo aplikacija dostopna ves čas ali da bo deloval nemoteno. Ponudnik se bo po svojih najboljših močeh trudil zagotavljati 24-urno delovanje vseh 7 dni v tednu. V primeru napak ali nedelovanja bo po svojih najboljših močeh le-te poskušal odpraviti v najkrajšem možnem času.

Ponudnik ne jamči za vsebino rezultatov, ki bodo pridobljeni z uporabo dostopa do spletne aplikacije.

Omejitev odgovornosti

Uporabnik uporablja izdelek na lastno odgovornost.

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe spletne poslovne aplikacije. Prav tako ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi nastala v primeru izpada delovanja, morebitnih tehničnih težav, prekinitve delovanja storitve ali drugih motenj (na primer računalniški virus, izpad električne energije ipd.)

Z namenom, da bi uporabnikom zagotovili najboljšo uporabniško izkušnjo, ponudnik posodablja izdelek. Uporabnik je seznanjen ter se strinja s tem, da se oblika in funkcionalnost izdelka občasno spreminja brez predhodnega obvestila.

Plačilo in povrnitev plačil

Brezplačno registriranemu uporabniku je na voljo uporaba izdelka v okviru demo/preizkusne brezplačne verzije spletne poslovne aplikacije FEPS, ki se aktivira ob registraciji uporabnika. Različica zajema brezplačno uporabo za največ enega (1) meseca. Paket ne zajema vseh funkcij izdelka kot naročniški paket (npr. analiza). Brezplačno registriran uporabnik lahko kadarkoli preide na drug paket uporabe izdelka.

Naročniški uporabnik lahko FEPS naroči preko spletnega naslova www.feps.si ali na samem sedežu podjetja. Paket se aktivira v roku treh (3) delovnih dneh po naročilu, tako da lahko naročniški uporabnik po pridobitvi aktivacijskega gesla začne uporabljati plačljivo različico izdelka.

Naročniški uporabnik po naročilu prejme predračun za plačilo izbranega paketa na elektronski naslov, naveden ob registraciji. Plačilo se izvede z direktnim nakazilom na transakcijski račun ponudnika. Račun bo nato ponudnik naročniškemu uporabniku poslal najkasneje v roku 8 dni od prejema plačila po predračunu.

V kolikor plačilo ni izvedeno v roku 4 delovnih dni od naročila, uporaba plačljive različice izdelka ni mogoča do dneva prejema plačila. Obdobje zakupa uporabe plačljive različice izdelka se v tem primeru ne podaljša za število dni, ko uporaba zaradi neplačila ni bila mogoča.

Če naročniški uporabnik po preteku izbranega obdobja ne podaljša uporabe plačljivega paketa, se mu ponovno aktivira Brezplačni paket.

Če uporabnik naročila paketov zlorabi na kakršenkoli način, si ponudnik pridržuje pravico uporabniku onemogočiti dostop do izdelka.

Po prejetem plačilu, se odobri geslo za dostop v spletno aplikacijo, v najkrajšem možnem času (najmanj 3 delovnih dneh). Geslo se izdaja v delovnem času od ponedeljka do petka med 7.00 in 15.00 uro.

Povrnitev plačila

Vračilo plačila ni mogoče, če je bila plačljiva različica izdelka že aktivirana. Uporabnik je imel namreč v okviru brezplačne Demo verzije paketa FEPS že možnost preizkusiti delovanje izdelka ter njegove funkcije in tako ni več upravičen do vračila plačila zaradi neizpolnjenih pričakovanj glede delovanja izdelka.

Uporaba osebnih podatkov ter varovanje zasebnosti ali Zasebnost

Registriran uporabnik se obvezuje, da bo za zagotovitev nujne zaščite podatkov sam poskrbel za varno shranjevanje vseh svojih uporabniških imen in gesel ter jih v nobenem primeru ne bo posredoval drugim pravnim in fizičnim osebam. V primeru izgube ali kraje gesel je registriran uporabnik dolžan o tem nemudoma obvestiti ponudnika, ki lahko pomaga pri dodelitvi novih gesel.

Lastnik zbira o Uporabniku osebne podatke ter kontaktne informacije. V povezavi z vašim dostopom do spletnega mesta lastnik beleži na strežniku podatke, ki bi lahko služili za identifikacijo (IP naslov računalnika, datum in čas). Ti podatki se lahko uporabijo izključno za potrebe izvajanja storitev in anonimizirano v statistične namene. Lastnik izjavlja, da podatke ne bo posredoval tretjim osebam brez izrecnega dovoljenja Uporabnika, razen v primeru upravičenega zahtevka iz sodišča ali organom pregona v primeru poskusa vloma v strežnik.

Končne določbe

Ponudnik si pridružuje pravico do sprememb splošnih pogojev brez vnaprejšnje najave. Spremembe začnejo veljati od trenutka objave na spletnem naslovu www.feps.si. Uporabnik se z uporabo programa strinja, da sprejema trenutno aktualne splošne pogoje. V primeru, da se uporabnik ne strinja s spremenjenimi splošnimi pogoji ali cenikom lahko odpove uporabniški račun.

O vsaki spremembi cenika bomo uporabnike obvestili vsaj 10 dni prej preko podane e-pošte.

Reševanje sporov

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta vse spore iz medsebojnega razmerja reševali sporazumno z medsebojno komunikacijo. V primeru nezmožnosti sklenitve sporazuma, je za reševanje spora pristojno sodišče v Murski Soboti.

Vprašanja

Vprašanja v zvezi s Splošnimi pogoji uporabe spletne poslovne aplikacije FEPS, druga vprašanja, mnenja in predloge lahko uporabniki pošljejo na e-naslov feps@first-ms.si.